Mobilná

osobná astrologická predpoveď

na každý deň

Pavel Viktorovič Karev

Doktor astrológie, kandidát technických vied,

Hlavný koordinátor Centra správy šťastia

 

Astrológia, je najstarší systém poznatkov. Je stará viac ako 5 tisíc rokov. Jej služby využívali a využívajú „silní“ tohto sveta. Ovládali ju a ovládajú najväčší vedci minulosti i súčasnosti. Nesmierne množstvo šarlatánov sa na Jej účet priživovalo a priživuje.

A Vy sami – veríte Astrológii? Napríklad, pre mňa podobná otázka je rovnaká ako otázka: veríte matematike, alebo presnejšie, biológii alebo botanike? Astrológia – to nie je povera, opakujem, je to systém vedomostí a poznatkov.

Čítali ste horoskopy? Myslíte, že horoskopy sa píšu? A viete, čo je to horoskop?

Hľa – horoskop:

 

Horoskopy sa zostrojujú! Je to diagram rozloženia planét v momente narodenia. Aby ste vedeli a mohli prečítať horoskop, musíte ovládať astrológiu. Na základe tohto diagramu môže astrológ veľa rozpovedať o rôznych stránkach charakteru a života človeka. Ako degustátor – podľa dúška vína, ako botanik – podľa lístka. Presnosť a obšírnosť jeho výkladu závisí od jeho skúseností, majstrovstva a talentu.

A teraz malý experiment. Pozrite sa na obrázky dvoch horoskopov. Sú to horoskopy dvoch ľudí, ktorí sa narodili v jeden deň, no v rôznych rokoch a aj na rôznych miestach. Obaja sú Raky. Vidíte niečo spoločné na tých dvoch diagramoch? Otvorte si niekoľko časopisov s astrologickými horoskopmi, alebo populárne web-stránky s horoskopmi. Aj tak sa dá dovtípiť „Horoskop“ podľa nich bude jeden a ten istý, no vždy rôzny v rôznych zdrojoch. Vari je možné po tomto brať vážne tieto „horoskopy“? Tým viac, že prevažujúcu väčšinu takýchto „horoskopov“ píše, alebo celý družný veselý kolektív redakcie, alebo 15 minút pred termínom zalamovania časopisu, samotný vyčerpaný redaktor vydania. Nie je možné veriť „horoskopom“!

Napriek tomu, sú horoskopy veľmi populárne. Podľa štatistiky Ramblera okolo 80% užívateľov vyhľadávacích systémov, si pravidelne pozerajú horoskopy. Aj keby toto prezeranie nebolo len prázdnou zábavou, ale prinieslo aj úžitok, je treba vedieť, čo a kde pozerať.

Ale, po prvé, „horoskopy“ podľa znamení vo Zverokruhu – sú už, mierne povedané, nepresné. Ich spoľahlivosť je 5-10% , aj to vtedy, keď sú napísané astrológom. Len osobný horoskop, zostavený na základe dátumu, času a miesta narodenia, sa môže pokladať za správny.

Po druhé, astrologická predpoveď v horoskope nemôže mať odporúčací charakter. V skutočnosti je to zistenie faktov. Tak teda, keď čítate v obľúbenej astrologickej predpovedi – „venujte sa obchodom“, vierohodnosť toho je 1/12 z prvých 5-10%, to znamená menej ako 1%. Len človek s Merkúrom ovládajúcim jeho druhý dom v horoskope, sa bude venovať obchodom, ale iný človek – s Merkúrom ovládajúcim jeho siedmy dom – „sa bude zaoberať partnerskými vzťahmi“, bez ohľadu na doporučenia.

Po tretie, všetci si zvykli na napísané horoskopy. Predsa je však známe, že na presné popísanie predmetu, alebo deja je potrebné veľké množstvo slov. A čím viacej slov, tým je ťažšie pochopiť zmysel napísaného. Je treba sa začítať sa a zahĺbiť. Spomeňte si na učebnice!

Takto napísať presnú individuálnu predpoveď je veľmi ťažké a prečítať, dokonca ešte ju aj pochopiť – je veľmi ťažká práca. Práve preto, text individuálnej predpovede, je spravidla dlhý a jeho zmysel vždy rozmazaný. Je potrebný «tlmočník».

Východiská sú tiež tri: je možné mať osobného astrológa, sám sa ním stať , alebo tretia možnosť.

Tento článok je o tej tretej možnosti.

Po takomto výpočte každý deň pripadá na osobu 10-20 astrologických udalostí. Viete si predstaviť, ako ich opísať slovami, tým viac, keď sú navyše protichodné a protirečivé.

Boli časy, keď som ešte nebol profesionálnym astrológom, ale už som bol profesionálnym vedcom v oblasti „umelého intelektu“. S mne vlastnou úzkostlivosťou (ovplyvňuje to môj Mesiac v Panne!), som v priebehu troch rokov zanalyzoval viac ako 17 tisíc osobných každodenných astrologických udalostí pre účely ich súvzťažnosti s reálnymi udalosťami v živote. Výsledok bol ohurujúci: zistilo sa, že je možné predvídať udalosti s presnosťou na niekoľko minút. Nikto predo mnou ešte neuskutočnil podobné experimenty, pretože tieto výpočty sú veľmi náročné. V tom čase, objavenie osobných počítačov a šťastlivého spojenia a skombinovania astrológie a programovania v mojom organizme dovolilo splniť túto úlohu. V priebehu experimentu sa zistilo, že istú vypočítanú astrologickú udalosť, si môže človek sám podľa svojho rozhodnutia vyplniť rôznymi udalosťami istej sféry života (to znamená, sám sa rozhodne, akým spôsobom strávi daný čas): a tým kontrolovať udalosti. Tak napríklad, ak sa predpovedá čosi „zlé“, potom je možné do toho zlého „podstrčiť“ niečo „zbytočné“, a v „dobré“ – niečo „dôležité“.

Vypočítané astrologické udalosti je výhodné vnímať v podobe farebných oblúkov a sektorov na podklade 24-hodinového ciferníka. Ich uhlový rozsah znamená dĺžku trvania. Farba – kvalitu (vlastnosť), alebo presnejšie charakter udalosti. Taký „Ciferník Šťastia“ dá názorný obrázok udalostí na celé dni. A jeden obrázok, ako všetci vieme, je viac ako tisíc slov! Pravdaže, na prvý pohľad – nezvyčajné, ale na tretí, štvrtý – všetko sa stáva zrozumiteľným. Zrazu je vidno, aký je deň vcelku, kedy je „dobre“ a kedy „zle“. ... a kedy nevedno čo.

Ten istý deň jedného a druhého človeka.

 

Poďme si rozobrať dve predpovede zobrazené na obrázkoch. V skutočnosti jeden a ten istý deň – prvý pre človeka s prvým horoskopom, druhý – pre človeka s druhým horoskopom. Hneď nám padnú do očí rozdiely. Dokonca aj vizuálne je vidno, že predpoveď pre dvoch Rakov na jeden a ten istý deň – môže byť rôzna. Dokonca kardinálne rôzna, ak sa zameriame na farby. Dovtípte sa, pre koho je deň lepší a kedy najlepší. Jednoznačne pre prvého. Jednoznačne po 17-tej hodine. Zaiste ste si domysleli, že svetlé farby sú „lepšie“ ako „zlé“ tmavé. Oblúky na diagrame označujú dlhodobé hlavné stavy človeka a sektory – jeho krátkodobé udalosti.

Na začiatku je dobré si všímať oblúky. „Dobré“ oblúky so „zlými“ sektormi sú lepšie ako „zlé“ oblúky s „dobrými“ sektormi. Čím viacej je „dobrých“ farieb, tým je deň lepší.

Ak u prvého Raka je naplánované dôležité stretnutie o 15-tej hodine, je to zlé. No nič strašné sa nestane – má „dobrý“ deň. No ale, ak u druhého Raka bolo určené stretnutie na 20.00 hod., bolo by lepšie, keby sa neuskutočnilo, lebo by ho doviedlo do zúfalstva, tak ako uňho ani z rána nedarilo. Dajme tomu, že prvý sa stretne s druhým, kvôli podpísaniu dôležitej zmluvy okolo 20-tej hodiny večer. Čo myslíte, bude tá zmluva vzájomne výhodná? Samozrejme, že nie!

Toto je predpovedanie udalostí s použitím „Ciferníka Šťastia“.

Prejdime k plánovaniu. Snažte sa stanoviť dôležité veci na pozitívne sektory vyberajúc pritom dni s priaznivými oblúkmi. Ak sa to nepodarí, znamená to, že udalosť je vopred stratená vec, neprinesie Vám nijaké výhody, len samé útrapy a výdavky. Preto nestojí za to, podnikať dôležité veci v „zlý“ čas, lepšie je, nahradiť ich „bezvýznamnými“ a „nepodstatnými“ záležitosťami.

Všimli ste si, že tento druh predpovede nič nehovorí o predmete udalosti. To má dva dôvody. Po prvé, aby sme vedeli povedať, či udalosť bude súvisieť s peniazmi, kariérou, „opletačkami s úradmi“ alebo „ďalekou cestou“, je nevyhnutné spoľahlivo vedieť čas narodenia s presnosťou do 4 minút. Po druhé, vy aj tak nie ste v stave zmeniť predmetnú sféru udalosti. Preto nemá cenu trápiť sa kvôli budúcnosti, Váš horoskop Vás sám nasmeruje na plánovanie toho, čo sa Vám „zdá nutným“.

„Ciferník Šťastia“ Vám jednoducho napovie, či ste v súlade alebo sa nezhodujete so životnou situáciou, do ktorej sa dostanete v priebehu svojho života.

Mimochodom, môžete si to overiť.. Urobte si predpovede na niekoľko dní do budúcnosti, na papier si zapíšte niektoré „dobré“ a „zlé“ oddelene stojace sektory a zabudnite, aké sú. Lepšie by však bolo, keby to za Vás urobil niekto iný, aby sa dal odstrániť efekt samoprogramovania.Hneď (menovite Ihneď!) po uplynutí času, zapísaného na papieri, označte plusom, alebo mínusom, či udalosť bola „dobrá“, alebo „zlá“. Len takto bude kontrola korektná!

„Ciferník Šťastia“ je veľmi vhodný pre operatívne prijímanie riešení, posúvajúc takto astrologickú predpoveď, z pozície rozptýlenia na voľný čas, do kategórie informačne – prakticky – aplikačného nástroja. Stačí poslať údaje o Vašom narodení a dátum dňa, na ktorý potrebujete predpoveď, vo forme SMS – správy na krátke číslo a v priebehu niekoľkých sekúnd bude vypracovaný a sformovaný Váš individuálny diagram udalostí, prístupná na WAP.

 

Podrobnejšie na

www.888f.ru wap.888f.ru www.stalker.888f.ru/SK